S.C. WILLAMARIANNA Maria Słabońska, Maria Łukaszewska, Anna Słabońska

S.C. WILLAMARIANNA Maria Słabońska, Maria Łukaszewska, Anna Słabońska rozpoczęła realizację projektu o nazwie „Zwiększenie konkurencyjności Wilii Marianna poprzez jej rozbudowę, modernizację oraz budowę mini ośrodka jeździeckiego”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

  • Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw
  • Działanie: 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw
  • Schemat: 1.1.D1 Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu

W celu zapewnienia jawności realizacji zadań na niniejszej stronie zamieszczane będą wszelkie ogłoszenia związane z niniejszym Projektem, w szczególności informacje o rozpoczętych procedurach zamówień dostaw lub usług.

ue