prolt alt text

Warsztaty prowadzone w obszarze przywództwa, komunikacji, empatii, relacji, kreatywności, mistrzostwa osobistego, współpracy w zespole, autentyczności, spójności, wolności. Uczestnicy warsztatów to przede wszystkim menadżerowie, osoby pracujące w zespołach lub nimi zarządzające, ale również osoby prywatne zainteresowane rozwojem osobistym, pracą nad relacjami z otoczeniem (współpracownicy, rodzina) i z sobą samym.

prolt alt text

Warsztaty z udziałem koni trenerów składają się z ćwiczeń z końmi z ziemi i omówieni tych ćwiczeń (w grupie lub indywidualnie).

Wykonując ćwiczenia z końmi opuszczamy naszą strefę komfortu, co umożliwia uruchomienie procesu uczenia. Myśli i emocje, zaobserwowane w chwili, która wymyka się utartym schematom działania stanowią inspirację do autorefleksji, zaobserwowania swoich reakcji z nowej perspektywy, co z kolei umożliwia nam nowe spojrzenie na swoje motywy i schematy postępowania.

prolt alt text

W przypadku grup/organizacji ćwiczenia wykonywane z końmi – pozwalają zaobserwować i nazwać zjawiska zachodzące w grupie z nowej perspektywy. Wyjść poza utarty schemat postępowania i komunikowania się w grupie, gdyż ćwiczenia z końmi pozwalają nam wyjść poza codzienne role i maski.

O szkoleniach z udziałem końmi można by wiele pisać, jednak jedynym sposobem, by poznać i poczuć moc tej metody jest – skorzystać z niej – do czego serdecznie zachęcamy.

prolt alt text
  • minimalna ilość uczestników: 1
  • maksymalna ilość uczestników: 6

Warsztaty organizowane są w wariancie jedno i dwudniowym.
​​​​​​​Koszt warsztatów zależy od liczby uczestników ilości dni – ustalany jest indywidualnie.